Słońce

Rys. Ikona Słońca
majański symbol Słońca

Najważniejsze ciało niebieskie.

Majowie oczywiście nic nie wiedzieli o kulistości Ziemi, czy Układzie Słonecznym, w którym Słońce znajduje się w centrum, a planety obiegają go wokół. Nie wiedzieli też, że Słońce jest jedną z gwiazd.

Uważali, że Słońce porusza się w dwóch kierunkach:

Rys. Ikony przedstawiające ruch Słońca
Drogi Słońca Majów   Drogi Słońca Majów

Słońce w ten sposób wyznacza kierunki świata.

Nie zachowało się nic na temat obliczeń ruchu Słońca, ale z danych pośrednich wiadomo, że Majowie potrafili obliczać godziny wschodu i zachodu Słońca w uwzględnieniem pór roku.

Problemem kalendarza majańskiego było to, że ich rok miał 365 dni. Rzeczywista długość roku wynosi 365,2422 dnia. Tak więc kalendarz majański z każdym rokiem coraz bardziej spóźniał się w stosunku do Słońca.

Aby uzgodnić Kalendarz Okrągły ze Słońcem:

Zaćmienia Słońca były obliczane - bardzo dokładnie - według tych samych tabel, co zaćmienia Księżyca.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:
Zaćmienia Księżyca


©2011 Vollys sp. z o.o.